Share |

Sattva Jooga Seinäjoki - kirjoituksia

Ennaltaehkäisy

Share |

Sunnuntai 9.9.2018 - Anneli Kupari


Olen aloittamassa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Hyvinvointijohtamisen koulutusdiplomin suorittamisen. Ensimmäiset lähipäivät olivat tällä viikolla ja siellä ensimmäisenä ennakkotehtävänä oli tutkia jonkun organisaation tai alueen hyvinvointistrategiaa. Halusin tutkia sitä, miten hyvinvointi näkyy oman maakuntani strategia-asiakirjoissa. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma on laadittu vuosille 2018-2021. Siihen on kerätty toimenpiteitä ja painotuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä vuonna 2014 linjattu visio saavutetaan. Visiossa vuoteen 2040 ‘Etelä-Pohjanmaa on hyvinvoivien ihmisten ja menestyvien yritysten uudistuva ja yhteistyötä rakentava kulttuurimaakunta. (Tuoreita eväitä Etelä-Pohjanmaalle. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 https://www.epliitto.fi/images/A58_Etel%C3%A4-Pohjanmaan_maakuntaohjelma_2018-2021_web.pdf).

 kokkolan_kukat.JPG
 
Ohjelmassa yhtenä tarkasteltavana toimintalinjana on hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hyvää tässä ohjelmassa on se, ettei hyvinvoinnin kokonaisuutta ole viety omaksi itsenäiseksi strategiaksi vaan liitetty se osaksi kunnan ohjelmaa. Niinkuin sen kuuluukin olla ottaen huomioon hyvinvoinnin merkitys ihmiselle, yhteisölle ja myöskin kunnan taloudelle. Mitä hyvinvoivempia ihmisiä, sitä taloudellisempaa toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve on vähäisempää ja siksi hyyvinvointiin panostaminen kannattaa. Mitä aikaisemmin ja ennaltaehkäisevästi puututaan hyvinvointi tekijöihin, sitä vähemmän tarvitaan erikoissairaanhoidon toimia. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat kuntatalouden kannalta huomattavasti kalliimpia toimia kuin sijoitus ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä käy ilmi julkaisusta Ehkäisevä työ säästää rahaa.  ( Ehkäisevä työ säästää rahaa. Ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. 2013. http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/sosiaalijaterveys/sosiaalipalvelut/hankkeet/6JqArYEEv/Ehkaisevatyosaastaarahaaesitenettiversio.pdf.) Julkaisussa olevien esimerkkien kautta on pystytty todistamaan, kuinka ennalta ehkäisevillä toimilla verrattuna korjaaviin toimenpiteisiin yhteiskunta on voinut säästää 1.5 miljoonaa euroa vuonna 2013. Erikoissairaanhoitoa tarvitsevan ihmisen näkökulmasta tarve erikoissairaanhoidolle tarkoittaa jo pitkälle mennyttä sairautta ja inhimillisestikin katsottuna ennaltaehkäisevään hoitoon panostaminen kannattaa.
 
anneli_kokkolassa2.JPG
Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa halutaan korostaa ennaltaehkäisevää työtä, mikä on hyvä asia. Toivottavasti tämä kirjaus näkyy jatkossa myös käytännössä. Oma kokemus Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin työstä on se, että ennaltaehkäisevän työn merkityksen todentaminen kuntapäättäjille on vaikeaa eikä resursseja ole ollut panostaa ennaltaehkäisevään työhön.
Minulle uusi tieto koulutuksesta oli, että jokaisen kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12§). 
nersitan.JPG
 
Panostus hyvinvointiin on hyvää Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa. Nämä ulkoiset tekijät auttavat kuntalaista voimaan paremmin, mikäli ohjelman mukainen toiminta näkyy kunnan arjessa ja hyvinvoinnin edistämiseen suunnataan resursseja. Kuitenkin oleellista on välittää itse itsestään ja hyvinvoinnistaan. Ennaltaehkäisy on tässäkin tapauksessa se paras tapa. Hoidetaan itseämme ennakolta ja vältetään ongelmien paheneminen. Itseään tulee arvostaa niin paljon, että haluaa omilla toimillaan varmistaa hyvinvointinsa. Näillä omilla teoilla ja valinnoilla on suurin merkitys.

Iloa ja valoa viikkoosi,
Anneli

oma_kuva_blogi_1.jpg
Seuraa myös FB/Instagram @tietoinenolo sekä Twitter @kupaan.
Jaan hyvinvointi- ja joogavinkkejä.
Ohjaan joogaa Joogakoulu Sanmayassa Seinäjoella. 

Ps. Kuvat ovat Kokkolasta, jossa käyn 2-3 kertaa kuukaudessa toimistopäivillä. Seinäjoen keskusta ei tällä hetkellä ole kuvattavassa kunnossa. Toivotaan, että jo vuoden päästä sekin ympäristö henkii hyvinvointia. 


Avainsanat: hyvinvointi, etelä-pohjanmaa,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini