Sattva Jooga Seinäjoen jäsenehdot

Voimassa 1.6.2021 alkaen.


Jäsenyydestä tehdään aina kirjallinen sopimus asiakkaan (myöhemmin jäsen) ja Sattva Jooga Seinäjoen välille.

Jäsenyyssopimus on neljän kuukauden mittainen sopimus. Ensimmäisen neljän kuukauden
jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, määräaikaisjakson jälkeen yhden
kuukauden irtisanomisajalla.


Jäsenyyteen kuuluvat tunnit ja edut

Jäsenyyteen kuuluvat viikkotunnit jäsenyyden tason mukaisesti joko viikoittais-, tupla- tai rajattomana jäsenyytenä.
Jäsen saa 10 % alennuksen kaikista Sattva Jooga Seinäjoen omalla salilla järjestettävistä kursseista. Jäsen saa 20 % alennuksen henkilökohtaisesta joogakonsultaatiosta. Ajantasainen lista jäsenyyteen eduista löytyy hinnastosta. Kaikki tarjoamamme tunnit tuntikuvauksineen löytyvät omilta sivuiltaan. Tunnit varataan varausjärjestelmästämme.


Jäsenmaksut

Ensimmäinen jäsenyyden kuukausimaksu maksetaan aina jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä sen suuruisena, mikä osuus kuluvasta kuukaudesta on jäljellä. Vajaan kuukauden osalta myös käyntikerrat suhteutetaan jäljellä olevaan kalenteriaikaan. Ensimmäisestä laskutettavasta täydestä jäsenkuukaudesta alkaen jäsen maksaa jäsentason mukaisen kuukausittaisen maksun Sattva Jooga Seinäjoen tilille FI67 1675 3500 0122 53.

Jos jäsen haluaa, että jäsenyyden kuukausimaksu laskutetaan kuukausittain sähköpostitse, laskuun
lisätään laskutuslisä 3.5 €.

Kuukausimaksun eräpäivä on jäsensopimuksella sovittu joka kuukauden 1. päivä. Jäsen suorittaa jäsenmaksut viimeistään eräpäivänä. Jos jäsen ei suorita maksuja ajallaan ja jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö kuukausimaksut jäsenen varausoikeus jäädytetään.

Jos jäsen haluaa maksaa jäsenmaksujaan liikuntaseteleillä tai muilla työnantajan tarjoamilla liikuntaeduilla, on tästä sovittava erikseen ennen laskutusta sähköpostitse sattvajooga.seinajoki@gmail.com. Jäsenenä asiakas on velvoitettu noudattamaan myös Sattva Jooga Seinäjoen tuntivarauskäytäntöjä.


Päivittäminen

Jäsenyyden korottaminen ylempään jäsentasoon on mahdollista missä tahansa vaiheessa sopimusta veloituksetta. Jäsensopimuksen päivittäminen alaspäin onnistuu seuraavasta laskuttamattomasta jäsenkuukaudesta alkaen.

Irtisanominen

Jäsenyyden irtisanomisaika on 1 kk jäsenyyden ensimmäisen neljän kuukauden kauden jälkeen.
Jos jäsenyys on ollut voimassa alle neljä (4) kk ja jäsen haluaa irtisanoa sopimuksen ennenaikaisesti
ennen jäsenkauden loppumista, jäsen suorittaa Sattva Jooga Seinäjoelle kuluvan ja sitä seuraavan kuukauden maksun. Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen sattvajooga.seinajoki.@gmail.com.

Sairastapaukset

Sairaustapauksissa jäsenellä on oikeus laittaa jäsenyytensä tauolle lääkärintodistusta vasten. Jäsenyys voidaan laittaa tauolle ilmoituspäivästä alkaen sairauden kestäessä yli kaksi viikkoa. Sairasloman jäsenmaksu hyvitetään
seuraavan laskutettavan jäsenmaksun yhteydessä.

Jäsenyyden lomakäytäntö

Jäsenellä on oikeus pitää kaksi viikkoa lomaa jäsenyydestä yhtä kokonaista jäsenyysvuotta kohden. Jos lomakuukausi pidetään jäsenyyden määräaikaisuuden aikana (ensimmäisen neljän kuukauden aikana), se jatkaa jäsenyyden määräaikaisuutta aina loman keston (2 viikkoa) verran. Lomakauden jäsenmaksu hyvitetään viimeistään lomakautta seuraavan kuukauden jäsenmaksussa.

Sattva Jooga Seinäjoen lomakäytäntö

Sattva Jooga Seinäjoki pidättää oikeuden pitää 1-4 viikon mittaisia taukoja salitoiminnassa joulun ja kesän aikana. Jos Sattva Jooga Seinäjoen lomatauko kestää alle viikon, on jäsenellä mahdollisuus käyttää jäsentasoon liittyvät käyntikerrat kuukauden jäljellä olevien viikkojen aikana täysimääräisenä. Jos Sattva Jooga Seinäjoen lomatauko kestää yli viikon, jäsenmaksua vähennetään tauon suhteessa. Jäsenen jäsentasoon liittyvät käyntikerrat vähenevät samassa suhteessa.


Markkinointilupa

Sattva Jooga Seinäjoella on oikeus lähettää jäsenilleen ajankohtaista tietoa tarjoamistaan tuotteista ja palveluista.

Oikeus muutoksiin

Sattva Jooga Seinäjoki pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja jäsenhintoja ilmoittamalla niistä jäsenille hyvissä ajoin etukäteen. Jäsen voi arvioida sopimuksen jatkoa muutoksen kuullessaan.