Tuntikuvaukset


Astangajooga on liikettä ja hengitystä yhdistävä fyysinen ja samalla myös meditatiivinen harjoitus. Asanaharjoitus eli liikkeet ovat välineitä tunnistaa kehon ja mielen tasapainon heikkouksia ja siten suunnata harjoitusta kohti tasapainoa. Harjoitus soveltuu lähes kaikille, sillä liikkeitä voi hyvin muokata jokaisen keholle sopiviksi. Liikkeet on tarkoitus tehdä lempeästi, jokaisen kehoa kuunnellen.

Astangan alkeiskurssi.

Astangajoogaharjoituksen ydin on ujjayi-hengitys eli ’kohiseva’ tulihengitys, joka mm. lämmittää kehoa ja auttaa keskittymään. Bandhat eli lihaslukot tukevat ja linjaavat asentoja ja tekevät asennoista turvallisia. Dristit eli katseen kohdistuspisteet mm. syventävät omalta osaltaan harjoitusta, rauhoittavat hermostoa, linjaavat asentoa. Alkeiskurssilla käydään ujjayi -hengitys, bandhat ja dristit läpi, mutta pääpaino astangajoogan alkeisharjoituksen läpikäynnissä. Harjoitus vahvistaa ja puhdistaa kehon kudoksia ja herkistää aisteja. Kun kehosta saadaan poistettua jännityksiä, avaa se myös samalla mieltä.

Ohjaaja ohjaa ja näyttää asanat.

Astanga ohjattu 60 min: Astanga - tunti on tarvittaessa helpotettu ja kevennetty astangajoogatunti riippuen osallistujista. Tunti sopii kaikille, vaikka et olisi harrastanut liikuntaa tai joogaa aikaisemmin tai koet, että et uskalla tulla kokeilemaan astangaa muille tunneille. Tälle tunnille uskallat tulla! Tunti sopii hyvin myös, jos sinulla on joku tilapäinen vaiva, joka haittaa harjoittelua. Tunti päätetään pidennettyyn loppurentoutukseen.

Astanga ohjattu 75 min: Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen joogamuoto, jossa liikkeet tehdään hengityksen tahtiin jatkuvana liikkeenä. Tunti pohjautuu astangajoogan ensimmäiseen sarjaan. Tunti aloitetaan aurinkotervehdyksillä, jatketaan alkuosan seisoma-ja istumaliikkeitä ja tunti päätetään loppuliikkeisiin. Tunnilla käydään liikkeet läpi rauhallisesti ja liikkeiden linjaukset tarkistaen kuitenkin reippaasti edeten. Tämä tunti sopii kaikille eli tule mukaan, vaikka et olisi harrastanut joogaa tai astangaa.

Astanga jatko. Astangajoogan jatkotunti aloitetaan ja päätetään mantraan. Koko tunti on ohjattu, mutta eteneminen napakkaa ja flowmaista, jolloin on mahdollista päästä intensiiviseen harjoituksen tilaan. Asanoihin ei pysähdytä tunnin aikana vaan ohjaaja ohjaa tunnin sanallisesti sanskritin kielellä laskien. Ohjaaja ei näytä asanoita vaan kiertää salissa ohjaten ja neuvoen. Tämä mahdollistaa myös henkilökohtaisen ohjauksen. Tunnin alussa voi olla jokin tietty teema, jota kannatellaan koko tunnin ajan. Teemana voi olla asanat tai jokin energiaan ja läsnäoloon tai joogafilosofiaan liittyvä asia. Tule, jos astangan liikesarja on tuttu n. Navasanaan (vene) saakka.

Astanga ohjattu seisomasarja ja mysore

Tunti aloitetaan matralla ja aurinkotervehdykset ja seisoma-asanat ohjataan sanallisesti. Tämän jälkeen voit päättää itsenäisesti tunnin loppuliikkeillä ja rentoutuksella tai tehdä myös istumaliikkeitä itsenäisesti mysoretunnin tapaan. Ohjaaja kiertää ja opastaa seuraavaan asanaan ja avustaa asanoissa. Ohjaaja ohjaa sanallisesti laskien perinteen mukaan sanskritin kiellellä. Ohjaaja näyttää haastavimmat asanat ja kiertää avustamassa tunnin aikana.

Ohjatussa astangajoogan 1. sarjassa käydään läpi koko 1. sarja. Harjoitus aloitetaan yhtä aikaa astangajoogan alkumantralla. Ohjauksen laskut tapahtuu sanskritin kielellä ja asanan nimiä käyttäen. Harjoitus päätetään loppumantraan ja loppurentoutukseen.
Astangan mysore tunnit ovat perinteinen tapa harjoitella astangaa ja auttaa omaharjoitteluun kotona. Astanga alkeismysore + mysore -tunti sopii erityisesti mysore-harjoittelua aloittavalle, mutta myös jo pidempään mysore-harjoitusta tehneille.

Astanga mysore tunnilla harjoitellaan oman hengityksen tahdissa opettajan avustaessa ja opastaessa oppilasta hänen tarpeidensa mukaan. Astangajoogassa yhtenä tavoitteena on sisäistää ja muistaa oma joogaharjoitus niin, että harjoitusta pystyisi tekemään omatoimisesti ja itsenäisesti. Yhteistä ohjausta ei tunnilla ole. Avustaminen voi olla sanallista tai fyysinen korjaus, jotta oppilas saisi paremman tuntuman siitä, mihin suuntaan asentoa on tarkoitus viedä.Tunnille voivat osallistua kaikentasoiset oppilaat, jotka muistavat kutakuinkin oman harjoitussarjansa. Ohjaaja opastaa asanoissa ja auttaa myös muistamaan seuraavan asanan harjoituksesta. Harjoitukseen voi tulla ensimmäisen puolen tunnin aikana. Alkumantra lausutaan tunnin alkaessa.

Kundaliinijooga on monimuotoinen jooga, jossa yhdistyvät asanat (asennot ja liikkeet), mantrat, mudrat (käsien asennot), erilaiset hengitystekniikat ja meditaatiot. Jokainen kriya (kokonainen liikesaraja) ja meditaatio on suunnattu tietoisesti jollekin osa-alueelle, kuten esimerkiksi positiivisen mielen vahvistaminen, hermoston vahvistaminen, selän alueen kriyat, stressinpoisto kriyat, sydäntä vahvistavat kriyat ja meditaatiot jne. Kundaliinijoogaa kutsutaankin siksi tietoisuuden joogaksi, joka herättää henkiset voimavarat käyttöömme.

75 min harjoitukseen sisältyy: alkumantra, kehoa lämmittelevät venyttelyt, varsinainen kriya eli liikesaraja, meditaatio, loppurentoutus ja maadoittavat loppuvenyttelyt sekä lopetus mantra
Kundaliinijooga sopii pääsääntöisesti kaikille joogasta kiinnostuneille.

Restoratiivinen YIN: Restoratiivinen YIN tunti on yhdistelmä YIN joogaa ja restoratiivista joogaa. YIN joogassa pysähdytään asentoihin tavoitteena hienovaraisesti venyttää lihaksia tukien. Restoratiivisessa joogassa hiljennnytään ja levätään kehoa hellivissä asennoissa. Tällä tunnilla käytetään aikaa kehon ja asanoiden tukemiseen. Todellinen stressin poistotunti!

Soundull Yinjoogassa yhdistyvät äänimaljat sekä lempeät joogavenytykset. Yinjoogan syvävenyttävissä asanoissa viipyillään pidemmän aikaa ja nautiskellaan venytyksistä. Ohjaaja käy samanaikaisesti jokaisen luona soittamassa eri kokoisilla kehomaljoilla lempeästi kehoa maljoilla koskettaen. Näin syvävenytykset vaikuttavat faskioiden ja nivelten avautumiseen. Samalla mieli ja keho rentoutuvat ja voit saada syvemmän yhteyden itseesi. Keho pääsee rentoutumaan myös äänimaljoista tulevien värähtelyjen avulla. Tunnilla käytetään äänimaljojen lisäksi mahdollisesti gongia, sadekeppejä, kosheja ja kristallimaljaa. Tämä on syvärentouttavaa ja rauhoittaa parhaimmillaan hermoston, alentaa stressihormoneja ja auttaa kuona-aineita poistumaan elimistöstä tuoden rennon ja levollisen olotilan.

Vinyasa Flow: Vinyasa Flow on hathajoogan dynaaminen muoto, jossa jatkuva liike ja hengitys rytmittyy asanoihin. Tunnilla toistetaan asanasarjoja, jolloin siirrytään kokoajan asanasta toiseen virtaavasti ja hengitys on vahvasti mukana asanaan siirryttäessä. Tunti kehittää kehon koordinaatiokykyä, tasapainoa ja voimaa, hengityksen virtaavuutta. Asanasarjojen haasteellisuus saa ajatukset painumaan taka-alalle ja huomio on täytin vain harjoituksessa. Jokainen tunti on joko täysin erilainen kuin edellinen tai sitten voidaan pitää muutama viikko samaa ohjelmaa. Vaihtuva ohjelma kehittää kehon kaikkia osia. Tunnit ovat suhteellisen raskaita ja olisikin hyvä, että sinulla on jonkin verran joogakokemusta alla, kun tulet tunnille.


Yin jooga: Yinjoogassa pysähdytään asanaan usean minuutin (vähintään 5 minuuttia) ajaksi. Yinjooga avaa kehoa ja tuo lisää tilaa kehoon. Kehon pysähtyessä asanaan myös mielellä on mahdollisuus rauhoittua. Kaikki asanat tapahtuvat istualtaan tai makuulla, ja asana tuetaan apuvälinein. Yinjooga rauhoittaa hermostoa ja laskee stressitasoa. Tunti on hyvin rauhallinen, eikä vaadi aikaisempaa kokemusta joogasta. Tämä tunti sopii kaikille.

___________________________________________________________________________________________


Aikaisempia tunteja

Astanga jatko: Astangajooga on liikunnallinen, fyysinen ja dynaaminen joogamuoto, jossa liikkeet tehdään hengityksen tahtiin jatkuvana liikkeenä. Harjoitus kehittää voimaa, liikkuvuutta ja mielenhallintaa. Tunti pohjautuu astangajoogan ensimmäiseen sarjaan.Tunnilla edetään reippaaseen tahtiin keskittyen meditatiiviseen etenemiseen hengityksen tahdissa. Tunti koostuu variaatioista aurinkotervehdyksistä, seisomaliikkeistä, istumaliikkeistä vähintään Navasanaan (vene) saakka sekä loppuliikkeistä. Tunneilla voidaan myös edetä istumaliikkeidenloppuosan liikkeisiin.Tämä tunti ohjataan pääosin suullisesti, ohjaaja näyttää ainoastaan haastavimmat asanat. Tule mukaan, jos olet joogannut aikaisemmin tai olet käynyt astanga alkeet kurssin tai omaat alkeistason tiedot.Tunti aloitetaan alkumantralla ja se päättyy loppumantraan ja rentoutukseen ja koostuu variaatioista aurinkotervehdyksiä, seisomaliikkeitä, istumaliikkeitä ja loppuliikkeitä. Tämä tunti ohjataan pääosin suullisesti, ohjaaja näyttää ainoastaan haastavimmat asanat. Tule mukaan, jos olet joogannut aikaisemmin tai olet käynyt astanga alkeet kurssin tai omaat alkeistason tiedot.


Astanga alkeismysore:Alkeismysore tunti aloitetaan yhtäaikaa alkumantralla. Alkeismysore on suunniteltu helpottamaan siirtymistä ohjatuilta astangatunneilta omaan tahtiin tehtävään mysore-harjoitteluun. Teet harjoitustasi omalla vauhdillasi ja siirryt myös loppurentoutukseen itsenäisesti. Loppurentoutuksen keston määrittelet itse ja tunnilta voit lähteä sitten, kun on valmis. Tunnin kokonaispituus määräytyy siten oman tason ja tahdin mukaan.
Dynaaminen hatha: Hathajooga vahvistaa ja notkistaa kehoa lempeästi sekä kuunnellen. Tunti koostuu lempeistä ja dynaamisista liikkeistä ilman välirentoutusta. Tunnilla venytetään ja voimistetaan kehoa monipuolisesti. Mukana pärjää aloittelevakin joogi, mutta edistyneemmillekin tarjotaan haastetta. Liikkeet on helppo oppia ja ne sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille. Tunti alkaa ja päättyy rentoutukseen.

Lempeä Hatha: Lempeä Hatha -tunti koostuu alku antautumisella /alku läsnäolon hetkestä, jonka tarkoituksena on tulla läsnä omaan kehoon ja siihen hetkeen. Mieli saa rauhoittua ja saamme olla läsnä oman kehon tuntemuksissa. Oman kehon tilasta käsin lähdemme etenemään kohti pranayama (hengitys) ja asanaharjoitusta. Tunti päättyy shavasanaan, loppu rentoutukseen, jolloin saamme nauttia harjoituksen hyvistä vaikutuksista ja antaa kehon lähteä organisoitumaan uudelleen.

Tunti on lempeää liikettä, hengityksen huomioimista, oman kehon tutkailua ja antautumista tähän hetkeen. Tunti sopii niin aloittelijoille kuin joogaa jo pidempään harjoittaneillekin. Mikäli olet raskaana, ilmoitathan siitä etukäteen.

Meditointi ja äänimaljarentoutus

Meditaatioillat, joihin kuuluu kohdennettu meditaatio; esimerkiksi sydänkeskusmeditaatio,
intuitiomeditaatio, pelkoja poistava meditaatio jne. Meditaaiot ovat pituudeltaan 20-31 minuuttia. Tuntiin sisältyy pieni alkulämmittely, meditaatio ja äänimaljarentoutus. Meditaation jälkeen syvärentoutus tapahtuu äänimaljahoidon kautta. Lepäät mukavassa asennossa alustalla peiton alla ja ohjaaja soittaa äänimaljoja, joiden värähtely hoitaa lempeästi mieltä ja kehoa, ja se toimii syvärentouttavasti.

Sointumatka: Tervetuloa sointuisalle retkelle hoitavien äänien maailmaan!

Lempeästi kumahtelevat, värähtelevät soinnut tuudittavat sinut kiehtovalle matkalle unen ja valveen rajamaille.

Sointumatkalla saat köllötellä omassa pesässäsi ja uppoutua aistimaan äänimaljojen taianomaisia sointuja. Äänimaljojen monitasoiset, värähtelevät soinnut luovat harmonisen äänimaiseman, jossa voit matkata unen ja valveen rajamailla. Sointujen lempeä kumahtelu, värähtely ja hellä hoiva ulottuu solutasolle saakka, tuudittaen sinut kohti omaa olemista sekä mahdollisesti syvään levollisuuden tilaan. Matkan aikana saatat kokea erilaisia tuntemuksia koko olemuksessasi, kokemus on aina yksilöllinen ja kokonaisvaltainen.

HUOM! Otathan tälle tunnille lämpimät ja mukavat vaatteet, villasukat, mahdollisesti pienen tyynyn päänaluseksi sekä kenties extra viltin/peiton. Laitathan Sointumatkan ajaksi puhelimen/älykellon tms. lentotilaan.

Harkitse Sointumatkalle osallistumista näissä tapauksissa: sinulla on äänien aiheuttama migreeni tai epilepsia, sydämentahdistin, psykoosialttius tai akuutti mielenterveyden häiriö, olet raskaana tai erityisen herkkä äänille/tuntemuksille.

Jooganidra: Jooganidra on menetelmä, joka johtaa kehon ja mielen rentoutumiseen. Sitä voidaan käyttää myös helpottamaan uneen pääsyä. Se on menetelmä, jossa ollaan tietoisesti rentoutuneessa tilassa, johon yhdistyy täydellinen hereilläolo ja valppaus. Jooganidran jälkeen olo on rentoutuneen raukea kuitenkin niin, että on tunne jaksamisesta. Tämä jooganidra pohjautuu Anne Nuotion ohjaamaan joodanidraan, jossa on seuraavat vaiheet: Esittely, Valmistautuminen, Rentoutuminen, Affirmaatio (kohdistaminen johonkin), Kehotietoisuus, Hengitystietoisuus, Visualisointi, Lopetus. Ihana tapa aloittaa viikonloppu!
SJL jooga (hatha): Tunti ohjataan Suomen joogaliiton (SJL) opettaman joogan rakenteen ja oppien mukaan. Suomen Joogaliiton (SJL) opettama jooga (hathajooga) sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille ja miehille, jotka haluavat huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Perustana ovat tietoisesti ja keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, luonnollinen hengitys, rentoutuminen ja mielen hiljentäminen. Tunnin aikana pysähdytään välillä tietoiseen hengitykseen ja olemiseen. Tämä on todellinen stressin poistotunti. Pysähdyt ja keskityt sisäiseen maailmaasi ja olemaan itsesi kanssa. Tunti ohjataan SJL tuntirakenteen mukaan.