Tuntikuvaukset

Tuntikuvaukset

Astangajooga on liikettä ja hengitystä yhdistävä fyysinen ja samalla myös meditatiivinen harjoitus. Asanaharjoitus eli liikkeet ovat välineitä tunnistaa kehon ja mielen tasapainon heikkouksia ja siten suunnata harjoitusta kohti tasapainoa. Harjoitus soveltuu lähes kaikille, sillä liikkeitä voi hyvin muokata jokaisen keholle sopiviksi. Liikkeet on tarkoitus tehdä lempeästi, jokaisen kehoa kuunnellen.

Astangan alkeiskurssi / alkeet: Astangajoogaharjoituksen ydin on ujjayi-hengitys eli ’kohiseva’ tulihengitys, joka mm. lämmittää kehoa ja auttaa keskittymään. Bandhat eli lihaslukot tukevat ja linjaavat asentoja ja tekevät asennoista turvallisia. Dristit eli katseen kohdistuspisteet mm. syventävät omalta osaltaan harjoitusta, rauhoittavat hermostoa, linjaavat asentoa. Alkeiskurssilla käydään ujjayi -hengitys, bandhat ja dristit läpi, mutta pääpaino astangajoogan alkeisharjoituksen läpikäynnissä. Harjoitus vahvistaa ja puhdistaa kehon kudoksia ja herkistää aisteja. Kun kehosta saadaan poistettua jännityksiä, avaa se myös samalla mieltä.

Ohjaaja ohjaa ja näyttää asanat.

Astanga alkeisjatko. Tunnilla jatketaan astangajoogaan tutustumista ja tunti sopiikin parhaiten astangajoogan alkeet omaaville. Tunnilla harjoitellaan alku- ja loppumantroja sekä ohjaaja ohjaa pääsääntöisesti sanallisesti tunnin kuitenkin niin, että vaikeammat ja vähemmän harjoitellut asanat näytetään. Tunnilla on tarkoitus edetä lähes pysähtymättä flowmaisesti eteenpäin. Voit tulla tunnille myös, jos olet joogannut ja pidät fyysisemmästä joogasta.

Astanga jatko. Astangajoogan jatkotunti aloitetaan ja päätetään mantraan. Koko tunti on ohjattu, mutta eteneminen napakkaa ja flowmaista, jolloin on mahdollista päästä intensiiviseen harjoituksen tilaan. Asanoihin ei pysähdytä tunnin aikana vaan ohjaaja ohjaa tunnin sanallisesti sanskritin kielellä laskien. Ohjaaja ei näytä asanoita vaan kiertää salissa ohjaten ja neuvoen. Tämä mahdollistaa myös henkilökohtaisen ohjauksen. Tunnin alussa voi olla jokin tietty teema, jota kannatellaan koko tunnin ajan. Teemana voi olla asanat tai jokin energiaan ja läsnäoloon tai joogafilosofiaan liittyvä asia. Tule, jos astangan liikesarja on tuttu n. Navasanaan (vene) saakka.

Ohjatussa astangajoogan 1. sarjassa käydään läpi koko 1. sarja. Harjoitus aloitetaan yhtä aikaa astangajoogan alkumantralla. Ohjauksen laskut tapahtuu sanskritin kielellä ja asanan nimiä käyttäen. Harjoitus päätetään loppumantraan ja loppurentoutukseen.
Astangan mysore tunnit ovat perinteinen tapa harjoitella astangaa ja auttaa omaharjoitteluun kotona. Astanga alkeismysore + mysore -tunti sopii erityisesti mysore-harjoittelua aloittavalle, mutta myös jo pidempään mysore-harjoitusta tehneille.

Astanga mysore tunnilla harjoitellaan oman hengityksen tahdissa opettajan avustaessa ja opastaessa oppilasta hänen tarpeidensa mukaan. Astangajoogassa yhtenä tavoitteena on sisäistää ja muistaa oma joogaharjoitus niin, että harjoitusta pystyisi tekemään omatoimisesti ja itsenäisesti. Yhteistä ohjausta ei tunnilla ole. Avustaminen voi olla sanallista tai fyysinen korjaus, jotta oppilas saisi paremman tuntuman siitä, mihin suuntaan asentoa on tarkoitus viedä.Tunnille voivat osallistua kaikentasoiset oppilaat, jotka muistavat kutakuinkin oman harjoitussarjansa. Ohjaaja opastaa asanoissa ja auttaa myös muistamaan seuraavan asanan harjoituksesta. Harjoitukseen voi tulla ensimmäisen puolen tunnin aikana. Alkumantra lausutaan tunnin alkaessa.

Restoratiivinen YIN: Restoratiivinen YIN tunti on yhdistelmä YIN joogaa ja restoratiivista joogaa. YIN joogassa pysähdytään asentoihin tavoitteena hienovaraisesti venyttää lihaksia tukien. Restoratiivisessa joogassa hiljennnytään ja levätään kehoa hellivissä asennoissa. Tällä tunnilla käytetään aikaa kehon ja asanoiden tukemiseen. Todellinen stressin poistotunti!

Yin jooga: Yinjoogassa pysähdytään asanaan usean minuutin (vähintään 5 minuuttia) ajaksi. Yinjooga avaa kehoa ja tuo lisää tilaa kehoon. Kehon pysähtyessä asanaan myös mielellä on mahdollisuus rauhoittua. Kaikki asanat tapahtuvat istualtaan tai makuulla, ja asana tuetaan apuvälinein. Yinjooga rauhoittaa hermostoa ja laskee stressitasoa. Tunti on hyvin rauhallinen, eikä vaadi aikaisempaa kokemusta joogasta. Tämä tunti sopii kaikille.

Tervetuloa tunneille!